Ресурстарды қарау үшін жоғары оқу орындары РЖООАЭК-пен шарт жасасуы қажет.

Для просмотра вузу необходимо заключить договор с РМЭБ.