Мы в социальных сетях:


       Новые учебники для ВУЗов Казахстана

       В базу данных Республиканской межвузовской электронной библиотеки добавлены новые ресурсы - Учебники для высших учебных заведений Казахстана, изданные Ассоциацией вузов РК в 2017 году согласно тематическому плану Министерства образования и науки Республики Казахстан по переводу и изданию зарубежных учебников на государственном языке для вузов.

Список учебников:

 1. Бoлтoн У. Мехатроника: Машина жасау және электротехникадағы электрондық басқару жүйелері: Оқулық.Т.1. - Алматы, 2017.
 2. Бләк Ж.Т., Кохсер, Р.А. Дегармо өндірістік процестері мен материалдары: Оқулық.Т.2. - Алматы, 2017.
 3. Броун, Д. ж.т.б. Сот психологиясы: Оқулық. - Алматы, 2017.
 4. Брэрс Р.С. Қалалық су қауіпсіздігі: Оқулық. - Алматы, 2017.
 5. Генетика негідері: Оқулық.Т.2 / У.С. Клаг, М.Р. Каммингс, Ш.А. Спенсер, М.А. Палладино. - Алматы, 2017.
 6. Джеймс Н. Бизнес және заң: Оқулық. Т.1. - Алматы, 2017.   
 7. Дорф Р.К., Бишоп Р.Х. Заманауи басқару жүйелері: Оқулық.Т.3 - Алматы, 2018.
 8. Жак Ж. Экономика және бизнеске арналған математика: Оқулық. - Алматы, 2017.
 9. Клетканың молекулалық биологиясы: Оқулық.Т.2 / Б. Альбертс, А. Джонсон, Дж. Льюис, Д. Морган, М. Рафф, К. Робертс, П. Вальтер - Алматы, 2017.
 10. Кнутсен Т.Л. Халықаралық қатынастар теориясының тарихы: Оқулық.- Алматы, 2017.
 11. Кодуто Д.П. және т.б. Инженерлік геотехника: теория және тәжірибе: Оқулық.Т.3. - Алматы, 2017.
 12. Коккел Ч.С. Астробиология. Ғаламдағы тіршілікті түсіну: Оқулық. - Алматы, 2017.
 13. Коссерат, Г., Родда, Н. Қазіргі заманғы аудит: Оқулық. - Алматы, 2017.
 14. Крафт, Майкл E., Фурлонг, Скот Р. Қоғамдық саясат. Саясат, Талдау және Баламалар: Оқулық. - Алматы, 2017.
 15. Макконнелл, Р.Л., Абель, Д.К. Қоршаған ортаны қорғау мәселелері: тұрақты болашаққа көзқарас: Оқулық. - Алматы, 2017.
 16. Мамлюк М.С., Заниевски, Дж.П. Азаматтық нысандарда қолданылатын құрылыс материалдары: Оқулық.Т.2. - Алматы, 2017.
 17. Мастерс Д.М., Эла В.П. Экологиялық инженерия негіздері: Оқулық.Т. 2. - Алматы, 2017.
 18. Математикалық анализ. Бір айнымалы: Математикалық анализ. Бір айнымалы: Оқулық.Т.1. - Алматы, 2017.
 19. Монтгомери, Д.К. Сапаны бақылаудың статистикалық әдістері: Оқулық. Т.2. - Алматы, 2017.
 20. Мұнай өндіру жүйесі: Оқулық/ М.Ж. Экономидес, Д. Хилл, К. Элиг-Экономидес, Диң Жу. - Алматы, 2017.
 21. Мэрфи П.Р. Заманауи логистика: Оқулық. - Алматы, 2017.
 22. Өсімдіктердің молекулалық тіршілігі: Оқулық.Т.2 /  Р. Джонс, Х. Ом, Х. Томас, С. Воланд: - Алматы, 2017.
 23. Стивенс Р.В.  ж.т.б. UNIX Желілік бағдарламалау. API желілік сокеттері: Оқулық. Т.1.2 бөлім. - Алматы, 2017. - Алматы, 2017.
 24. Уайт У.М. Геохимия: Оқулық.Т.1. - Алматы, 2017.
 25. Хамбли А.Р. Электрлік энергетика инженериясы: принциптері мен қосымшалары: Оқулық. - Алматы, 2017.
 26. Хиббелер Р.Ч. Статика мен мен материалдар механикасы: Оқулық.Т.1. - Алматы, 2017.
 27. Холмберг К. Сулы ерітінділердегі бетті-активтік заттар және полимерлер: Оқулық. - Алматы, 2017.
 28. Чаффей Д. Сандық бизнес және электрондық коммерцияны басқару: стратегиясы, қолданысы мен практикасы: Оқулық. - Алматы, 2017.
 29. Эльнашай А.С. ж.т.б. Сейсмологиялық инженерия негіздері. - Оқулық. - Алматы, 2017.
 30. Янг Х.Д., Фридман Р.А. Университет физикасы және заманауи физика: Оқулық.Т.2. - Алматы, 2017.
... ... ... ... ... ......

© 2014-2019. РМЭБ. Все права защищены.